امروز: پنج شنبه 02 ارديبهشت 1400 برابر با 22 آوریل 2021

مسئول خبر

مسئول خبر

imam

چهارشنبه, 02 مهر 1393 01:21
ن والقلم و مایسطرون
 
سوگند به قلم که تقریر کننده فهم و کمال بشری است در سرزمین دانش و دانایی
سوگند   به نور  که  هدایتگری  است  امین ،خرد   و  فکر  انسانی را  به سوی  روشنایی
سوگند به علم که راهنمای آدمی است در ظلمت جهالت و گمراهی بسوی بینایی
وقسم بر تو که ردای رسالت به دوش افکنده ای تا فرزندان آدم را از گم شدن در وادی تحیر و سرگردانی نجات دهی و همه ساله سرشار مهر و مهربانی،همگام با عاشقانه ترین فصل سال،می آیی تا ترانه تعلیم و تعالی را در گوش تشنگان معرفت به زمزمه بنشینی و به قله کمال رهنمون شان شوی...
چه خاطرات شیرین بی بدیل و روشن مهرآگینی با تو داریم که در پاییزهای تکراری،سرشار از بهار بیداری،بی آنکه به خزان و زردی بیندیشیم مشتاقانه با چنته ای پر از اشتیاق و امید به پای درس ات می شتافتیم تا در تلمذ معنای مهربان خفته در چشمانت،رقم رقم سرنوشت فرداهای دور و دراز خویش را رقم بزنیم.
شادیم که امروز هم ، آستین اردات بالا زده ایم تا به حکم ادب ، زانوی احترام در حریم امن آموزه هایت بزنیم و با رویکردی ماندگار و عاشقانه به ایام فراموش نشدنی دفاع مقدس و خاطرات پایدارمردان حماسه سازتاریخ وزین ایران اسلامی ،تلاقی فصل حماسه  و ایثار و شهادت را با بهار علم و دانش و دانایی گرامی بداریم  و  با استعانت از روح بلند و ملکوتی شهدای گرانقدر انقلاب  آن معلمان عرصه های مقدس از جان گذشتگی  و مقاومت و امام عزیز شهدا ،فرزانه استاد بی همتای  مکتبی به وسعت  سرزمین  بشری ،لحظاتی سرشار از علم و خرد را برای تمامی صاحبان کمال و معرفت و تشنگان چشمه فیض بخش  تعلیم و تعلم   طلب نموده و  در این عبادت  عظیم تعالی شان  را در کسب فیوضات معنوی و اشاعه علوم از بارگاه حضرت احدیت مسئلت بداریم.
 مسعود برزگر جلالی  - شهردار بناب
سه شنبه, 18 شهریور 1393 18:57

 شهردار بناب گفت: شهرستان بناب دارای پتانسیل های قوی و توانمند برای توسعه و پیشرفت بوده و به دلیل وجود سرمایه گذاران مطرح در این شهرستان و علاقمندی ایشان به توسعه و عمران منطقه ،  نشست های متعددی در کمیته اقتصادی و درآمدی شهرداری بناب با حضور کارشناسان این شهرداری ، اعضای شورای اسلامی شهر و بعضی از مدیران قبلی شهرستان برگزار گردید.

مسعود برزگر جلالی افزود: با هدف ایجاد زیرساخت های لازم و زمینه های تاثیر گذار سرمایه گذاری برای عمران و آبادانی منطقه و تسریع در رسیدن بناب به افق توسعه توانستیم نسبت به تاسیس شرکت توسعه ، عمران و سرمایه گذاری شهرستان بناب با حضور یازده نفر از سرمایه گذاران و صاحبان فکر در امور اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران ارشد شهرستان به عنوان هیات موسس اقدام نمائیم.

شهردار بناب اظهار ابراز امیدواری کرد که این حرکت ، عامل موثری در شکوفایی عمرانی ، اقتصادی منطقه باشد.

گفتنی است آقایان :محمد باقری بنابی – نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، ولی اله فرج الهی – فرماندار بناب، رسول رهبرفام – رئیس شورای اسلامی شهر بناب، مصطفی برزگران- رئیس شورای اسلامی شهرستان بناب، مسعود برزرگرجلالی- شهرداربناب، رسول صدیقی بنابی، محسن رحیمیان، محمدرضا زنوزی، جواد فشنگچی، رضا طبیبی و کاظم خلیلیان هیات موسس این شرکت را تشکیل می دهند.

روابط عمومی شهرداری بناب

چهارشنبه, 19 شهریور 1393 03:38

 مسعود برزگر جلالی شهردار بناب درآیین معارفه معاون جدید اداریمالی شهرداری بناب و تودیع آقایمالک فردوسی معاونت اداری – مالیقبلی شهرداری که با حفظ سمت مدیرعاملی سازمان اتوبوس رانی  ومدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرستان بناب،از زمان انتخاب آقایبرزگر جلالی به سمت شهرداربناب،در این پست نیز خدمت می کردبا بیان این نکته که ، با توجه بهاین که  تصمیم بر این شده بودمعاونت اداری – مالی شهرداری رایک نفر عهده دار شود و مدیر عاملیسازمان اتوبوس رانی  و مدیریت حملو نقل بار و مسافر شهرستان بناب رایک فرد دیگر،لذا با طرح این تصمیمآقای  فردوسی خودشان خواستار شدند بهسمت قبلی خویش برگردند که ما پس ازبررسی جوانب امر و با اعتقاد براینکه هریک از کارکنان شهرداریبناب توان اداره یک نهاد و یاسازمان را تا سطح شهردار شدن دارندآقای داوودی را به عنوان معاونتاداری – مالی شهرداری بناب در نظرگرفتیم ، بیان داشت:شهرداریها باتوجه به وظایفی که بر عهده شاننهاده شده از منظر خدمات رسانی واجتماعی نقش بسزایی دارند و خدمت 23ساله اینجانب در این نهاد مردمی ووزارت کشور برایم ثابت کرده که صرفوقت در اینگونه سازمان ها کمتر ازعبادت نیست و ارج و قرب بالایی درنزد پروردگار متعال  دارد.شهردار بناب در قسمتی ازسخنان خود با مورد خطاب قرار دادنمعاونت ها،مدیران و مسئولینواحدهای شهرداری،ضمن اشاره به شعرمشهور( عبادت بجز خدمت خلق نیست(متذکر شد: تمامی تلاشهای ما خدمتبه عموم است و ما وظیفه داریم درجهت تامین آسایش عموم شهروندانعزیز بصورت شبانه روز کار کنیم وباید بدانیم که خدمت کردن به مفهومپشت میز نشینی نیست ، خدمت مطالبهغیر طلب است ، یعنی ما کاری را قبلاز آنکه از ما طلب و تقاضا نمایند  باید انجام دهیم از کسی دلجوییکنیم،به نیازمندی کمک برسانیم پیشاز آنکه تقاضایی صورت بگیرد. اینلطف خداوند است که سعادت کاردر شهرداری نصیب حالمان شده کهبجای عافیت طلبی خدمت رسانی میکنیم که این خدمت اگر صادقانه وکارساز باشد دعای خیر بندگان خدارا که در آموزه های دینی ما ازجایگاه والایی برخوردار است در پیخواهد داشت .کار کردن در اینجا یکنعمت است که اگر این نعمت به درستیو با خدماتی با کیفیت برای راحتیعموم ، مورد استفاده قرا بگیرد بهفرصتی طلایی تبدیل می شود که اینفرصت طلایی همان کسب جایگاه والایاجتماعی در ذهن و دل عامه مردم استکه کیفیت بالای کارتان باعث خواهدشد در نگرش عمومی جایگاه والاییبدست بیاورید برزگر جلالی درادامه گفته های خود با اشاره به  مخاطرات مسئولیت پذیری خاطر نشانشد: کارهای بزرگ،خطرهای بزرگی بههمراه دارند و ما نباید به دلیلترس از پیشامدها و پیامدها  ازقبول مسئولیت شانه خالی کنیمخطرات زود گذر هستند و اگر اینسختی ها و خطرات به خاطر به خدمتخداوند و بندگان او باشد لذت بخشاست و حلاوتی خاص دارد و اما درخصوص انتصاباتی که صورت می پذیردباید بگویم: اینگونه انتصابات درشهرداریها خیلی مهم است باعث میشود پرسل تعالی پیدا بکنند وخودشان را ارتقا دهند و به سطحعالی مسئولیت پذیری برسند کهامیدواریم روزی همه شما همکارانعزیز را در سطوح عالی مدیریتیببینیم. شهردار بناب  در خاتمه سخنان خود ضمن قدردانیاز آقای مالک فردوسی و اظهار رضایتمندی ، از همکاری سازنده ایشان درسمت معاونت اداری – مالی شهرداریقدردانی نموده و از معاونین ،مدیران و مسئولین واحدهای حاضر درجلسه خواست ضمن همکاری تنگاتنگ باآقای داوودی حتما فضای اداریصمیمی حاضر را حفظ نموده و با مهر ورافتی که در شهرداری و بین پرسنلبوجود آمده در خدمات رسانی بهتر وبا کیفیت تر به شهروندان شریفبنابی گام بردارند. در ادامه گفتههای شهردار بناب،مالک فردوسی ضمنتشکر از حسن نیت شهردار محترم درطول چندین ماه گذشته از بابتواگذاری پست معاونت اداری ـ  مالی به ایشان، بیان داشت همکارانشهرداری همکارانی فعال هستند کهبی هیچ ادعایی تلاش می کنند که جادارد از خدمات شایسته تک تک عزیزانقدردانی نمایم،نادر داوودیمعاونت جدید اداری ـ مالی شهرداریبناب نیز ضمن قدردانی از اعتمادشهردار محترم نسبت به ایشان و حسننظر اعضای محترم شورای اسلامی شهربناب و جمیع پرسنل خدوم شهرداری،به سوابق 21 ساله خود در مجموعهشهرداری و پست های خرد و کلانی کهتا بحال عهده دار بوده اشاره نمودهگفت : امروز با قبول این سمت فقط بهاین می اندیشم که آیا خواهم توانستدر تحمل این مسئولیت سنگین گامبردارم که البته حضور  همکارانی صمیمی در بدنه اینسازمان و مجموعه شورای اسلامی شهرو در راس امور شهردار محترم بندهرا در تحمل و حل مشکلاتی که بالطبعپیش خواهد آمد امیدوار می سازد ونه تنها عامل امید ، دل گرمی وتلاشهای بی وقفه اینجانب بعد ازاین خواهد بود بلکه زمینه ای خواهدشد تا در جهت جلب رضایت شهروندانمحترم و تعالی سازمان به سمت افقتوسعه در بین شهرهای استان همگامبا تمامی عزیزان گام بردارم که درهمین راستا اینجانب به نوبه خود ازتمامی عزیزان انتظاری جز تعامل وخلوص نیت در امور و در مواجه باهمدیگر ندارم و از زحمات آقایفردوسی در طول چندین ماه گذشته  سپاسگزارم بعد از گفته های آقایداوودی آقای رحیم زاده عضو شورایاسلامی شهر بناب نیز به بر شمردنانتظارات اعضای شورای اسلامی شهراز شهرداری بناب پرداخته و گفت : انتظار اعضای شورا از شما چیزی جزتلاش و کار نیست شما پرسنل محترمشهرداری جایگاه اجتماعی  والاییدارید که با تلاش مضاعف تان میتوانید این جایگاه را والاتربنمایید مردم به شما نگرش خیلیخوبی دارند این نگرش را تقویت کنیدو در جهت سلامت عمومی،خدمت رسانی وتلاش بیشتر گام بردارید که اینهارمز موفقیت شما و مجموعه شهرداریاست.

در پایان این مراسم با تقدیم لوحسپاس به دست شهردار بناب از خدماتآقای فردوسی قدردانی و با اعطایحکم انتصاب آقای داوودی که در آنانجام اموراتی نظیر تعامل افزاییبین پرسنل،تسریع در عملیات عمرانیساختمان جدید هرداری، ارتقا سطحدانش عمومی و کارکنان، به روز سازیاطلاعات و آمار شهرداری،پیگیریکامل امور سرمایه گذاری ، تقویتسطح در آمدی، اعمال تدابیر تشویقیو...وارائه خدمات شایسته بهشهروندان و در نهایت ارتقاشهرداری به جایگاه اول انضباطاداری – مالی در بین شهرداری هایاستان که مورد انتظار شهردارمحترم از این انصاب بجا و شایستهبود  خاتمه یافت.

روابط عمومی شهرداری بناب

 

 

 

یکشنبه, 16 شهریور 1393 14:27

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، شهردار بناب اظهار داشت: بدنبال پیگیریهای مداوم شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب برای جذب سرمایه گذار جهت اجرای دو پروژه عظیم مسیر گشایی ، بدنه سازی و احداث خیابانهای امام (ره) به آب و شهید رجایی به زرگران ، نهایتاً با حضور انجمن انبوه سازان استان آذربایجانشرقی در محل شهرداری بناب  در طی روزهای گذشته ، تفاهم نامه اولیه این دو پروژه عظیم عمرانی بین شهرداری و انجمن انبوه سازان استان به امضاء رسید.

 

مسعود برزگر جلالی افزود: پس از تصویب تفاهم نامه مربوطه توسط شورای اسلامی شهر ، ظرف دو ماه آینده قرارداد نهایی آن امضاء و پروژه های مربوطه جهت شروع عملیات اجرایی کلنگ زنی خواهند شوند.

شهردار بناب خاطر نشان کرد: امیدواریم با بوقوع پیوستن این پدیده نوین و بی نظیر عمرانی در شمالغرب کشور شاهد پیشرفت بناب در افق توسعه استان و کشور باشیم.

یکشنبه, 16 شهریور 1393 18:39

به دنبال برگزاری شش مراسم از اولین جشنواره تابستانی بناب در محل های پارک ملت،مجتمع پردیس،پارک فدک،پارک کوثر،پارک وحدت دیزج و پارک تک باغ،هفتمین مراسم این جشنواره در محل پارک بانوان در خیابان طالقانی با استقبال بی نظیر شهروندان محترم برگزار شد.در ابتدای این مراسم سیما شفایی عضو شورای اسلامی شهرضمن اشاره به افسردگی زنان بناب و تدوین برنامه های اساسی برای رفع این افسردگی،به بیان عملکردهای فرهنگی شورای اسلامی شهر و شهرداری در حوزه بانوان پرداخته و گفت : در طی چندین ماه گذشته در سایه حمایت های آقای برزگر جلالی شهردار محترم کارهای چشمگیر و ماندگاری برای بانوان شهر بوقوع پیوسته که این اقدام تاثیرات بسزایی در ایجاد شور و نشاط در بین این قشر از جامعه داشته که جا دارد از زحمات و تلاشهای  نمونه و ارزنده آقای شهردار قدردانی نماییم شفایی در ادامه سخنان خود به همایش ها و ایستگاه های ورزشی ویژه بانوان،جشنواره آشپزی و ایجاد نمایشگاه دائمی خود اشتغالی بانوان اشاره نموده و بیان داشت : درکنار اقدامات انجام یافته،انشاالله با تدابیر شهردار محترم در طول هفته مبارک دفاع مقدس به راه اندازی خانه فرهنگ و سلامت بانوان بناب اقدام خواهیم نمود

روابط عمومی شهرداری بناب

 

چهارشنبه, 05 شهریور 1393 04:26

غلامرضا امام علیزاده مدیر روابط عمومی شهرداری بناب با بیان این نکته کهمدیریت فعلی شهرداری بناب,مدیریت شکوفایی فرهنگی شهری است و هر روز شاهدوقوع پدیده نوینی درعرصه فعالیت های فرهنگی در سطح شهر برای اقشار مختلف هستیم که از زمانحضور جناب آقای برزگر جلالی شهردار محترم,با حمایت های بی دریغ اعضای محترمشورای اسلامی شهر در حالشکل گیری و اجرا می باشد بیان داشت:به دنبال اجرای موفق اولین جشنوارهتابستانی بناب,که بااسقبال چندین هزاری شهروندان محترم مواجه شده و روز بهروز بر مشتاقان حضور دراین جشنواره افزوده می شود و چه بسا میهمانانی از شهرهای همجوار نیز برایاستفاده از برنامه های این جشنواره در مراسمات آن حضور می یابند وامیدواریم بتوانیم در ششبرنامه باقیمانده بیش از پیش پاسخگوی خواسته های عمومی و مشتاقان چندینهزار نفری باشیم,در کنار اجرایی شدن این جشنواره عظیم, پیرو توصیه هایشهردار محترم در خصوص پیشبینی جشنواره ویژه بانوان,اولین جشنواره غذاهای محلی بناب,با محوریت انواعغذا,پیش غذا,دسر,شیرینی جات,حلوا,نوشیدنی ها,مرباها و ...روز پنج شنبه 6شهریور راس ساعت 17 عصر در محلپارک بانوان(طالقانی)به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب مختص بانوانمحترم برگزار خواهد شد که انتظار می رود خواهران محترم علاقمند به حضور دراین جشنواره,نسبت بهتهیه دستاوردهای غذایی خویش در ابعادی که شمرده شد در محل منزل اقدامنموده و برای حضور در این رقابت با نشاط,غذای آماده خود را به محل اجرایجشنواره انتقال دهند تا پس ازارزیابی از طریق هیات داوران از لحاظ طعم,کیفیت,سلامت غذایی,نو آوری و ...بهترین غذای ارائه شده جهت تقدير و اعطاي جايزه جشنواره مورد انتخابقرار گیرد

سه شنبه, 04 شهریور 1393 19:23

به گزارش مدیریت روابط عمومی شهرداری بناب،در این مراسم که با حضورشهردار،تنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و استقبال چندین هزار نفری شهروندان محترم ساکن در محله دیزج شمالی،کوی شهرداری و کوی ایثارگران،در محل پارک فدک برگزار شده بود قلی آقازاده عضو شورای اسلامی شهر بناب،با اشاره به اقدامات چشمگیر و ارزنده آقای برزگر جلالی شهردار محترم بناب در بعدهای زیباسازی شهری،فرهنگی و تفریحی گفتند:اگر با واقعیات وبه درستی قضاوت کنیم کارهایی که در دوره مدیریت جناب آقای برزگر جلالی،از لحاظ زیباسازی شهری و فرهنگی در بناب اتفاق افتاده بسیار ارزنده بوده و جای سپاس و قدردانی دارد و بنده به عنوان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر و کسی که بزرگ شده این منطقه از بناب هستم واقعا از تلاشهای شهردار محترم که سبب ساز این گونه مراسمات شاد و نشاط انگیز شده و فضای فرهنگی - تفریحی مساعد و موثری را در سطح شهر بوجود آورده اند تقدیر و تشکر می نمایم

عضو شورای اسلامی شهر بناب در ادامه سخنان خود با اشاره به ارزش و جایگاه فعالیت های فرهنگی – ورزشی در تعالی جوامع بشری،از توسعه خدمات و امکانات پارک وحدت خبر داده و بیان داشتند: شهردارمحترم قول مساعد دادند که در ایجاد چمن فوتبال و دیگر امکانات تفریحی این پارک اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری بناب

 

 

 

برزگر جلالی شهردار بناب با بیان خبر بالا افزود :شورای اسلامی شهرو شهرداری بناب در نظر دارد ظرف3 ماه آینده نسبت به کلنک زنی و اجرای نماد یا علی(ع)و یادمان شهدای گمنام شهرستان بناب اقدام نماید.

شهردار بناب که این سخنان را در مراسم جشن روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در جمع پهلوانان ورزش باستانی و تعدادی از مسئولین محترم شهرستانی و شهروندان علاقمند در محل باشگاه باستانی کاران شهرداری بناب ایراد می نمود در ادامه گفته های خود افزود:

ورزش باستانی نشانه ای از مردانگی ها و پهلوانی های آقا امیر المومنین(ع) است که می بایستی ورزشکاران این عرصه،روش و منش آن امام بزرگ را سرلوحه اعمال و رفتار و گفتار خویش قرار دهند.جامعه ای که اولین امام آن چهره ایست که پیروان تمامی ادیان الهی به بزرگی و عظمت و اخلاص و ایثار آن اعتراف می کنند و به وی احترام می گذارند و متفکرین بزرگی همچون جرج جرداق مسیحی در مورد این امام بزرگ جهان تشیع به نوشتن پرداخته اند و هم اکنون همین اثر ارزشمند در دانشگاههای کشور از مهمترین منابع در مورد شخصیت حضرت علی(ع)قلمداد می شود.نباید در آن فقر ونداری و محرومیت باشد و خط و مشی حضرت امیر المومنین(ع) ،الگو و راه و روش عموم مردم آن جامعه قرار گیرد.برزگر جلالی در ادامه گفته های خود افزود :ما برای اینکه دچار مشکل نشویم می بایستی از نهج البلاغه و سیره علوی فاصله نگیریم و خود را پایبند به آموزه های اخلاقی و اعتقادی آن امام بزرگ بدانیم. شهردار بناب در پایان گفته های خود به کلنگ زنی اجرای یادمان شهدا و نماد یا علی(ع) اشاره کرد و گفت: نظر به اینکه طرح نماد یا علی (ع) جهت اجرا در میدان امام علی (ع)و یادبود شهدای گمنام برای اجرا در محل پارک فدک توسط شورای محترم اسلامی شهر به تصویب رسیده، لذا این دو یادبود ظرف 3 ماه آینده کلنگ زنی و اجرا خواهد شد. در ادامه گفته های شهردار بناب، رسول رهبر فام رئیس شورای اسلامی شهر  بناب نیز طی سخنانی با اشاره به ایجاد زمینه های مساعد برای توسعه فعالیت های ورزشی در سطح شهرستان توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری بیان داشت:لازم میدانم اعلام نمایم که شورای اسلامی شهر و شهرداری سعی دارد با فراهم سازی زیر ساخت های اساسی در توسعه امر ورزش در سطح شهرستان گام بردارد که در این راستا از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

                                                                                                      روابط عمومی شهرداری بناب

 

 

 

 

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید