امروز: یکشنبه 05 بهمن 1399 برابر با 24 ژانویه 2021

مسئول خبر

مسئول خبر

imam

با آغاز بارش برف از شب گذشته عمليات برف روبي و يخ زدايي در معابر آغاز شده است. معاونت خدمات شهري و اجرايي با كليه تجهيزات و نيروي انساني از ساعات اوليه بارش برف به برف روبي مسيرهاي تردد اقدام كرده استو با هدف جلوگيري از انباشته شدن برف و يخبندان شدن در تمامي مسيرهاي اصلي اكيپ هاي خدماتي در حال انجام ماموريت هستند. كه در ادامه اين اقدام در جهت جلوگيري از بروز حوادث ناگوار بعد از عمليات برف روبي نمك پاشي معابر عمومي از اولويت هاي كاري اين معاونت در اين فصل از سال بوده است.

 

 

 

مسئول آتش نشاني و خدمات ايمني بناب گفت: اين آتش سوزي در انتهاي راسته بازار بناب اتفاق افتاد كه طي آن قسمتي از انبارهاي اين بازار طعمه حريق شد.

امير پورعبدالكريم افزود: بدليل حجم گسترده آتش سوزي از آتش نشاني شهرهاي مراغه، ملكان و مجتمع فولاد بناب استمداد شد كه با حضور به موقع آن ها و نيروهاي امدادي جمعيت هلال اهمر بناب و همراهي نيرو هاي انتظامي و بسيج، آتش سوزي مهار و از سرايت آتش به بازار قديمي بناب جلوگيري شد. وي خاطر نشان كرد در اين آتش سوزي كارگاه قطعه سازي و انبار حاوي نگهداري چسب در آتش سوخت كه خوشبختانه تلفات جاني در برنداشت و علل آتش سوزي و ميزان خسارت وارده در دست بررسي است.

در ادامه، مصاحبه فرماندار محترم شهرستان جناب آقاي مهندس فرج اللهي در خصوص كم و كيف قضيه و اقدامات انجام يافته جهت استحضار عمومي نشر مي گردد.

فرماندار بناب در خصوص آتش سوزي با اشاره به تلاش ها و اقدام سريع آتش نشاني بناب گفت: خبري كه عصر امروز به دست آتش نشاني ميرسد، در مورد آتش سوزي انبارنئوپان و كارتن سازي در اين محل بوده است كه مامورين آتش نشاني بناب سريعاً خود را به محل آتش سوزي رسانده اند. وي افزود: در اسرع وقت پس از حضور ستاد مديريت بحران در محل، با شهرستانهاي مراغه، ملكان و عجب شير هماهنگ شديم تا آتش نشاني هاي شهرهاي همجوار نيز سريعاً به محل مراجعه نمايند.

فرج اللهي گفت: با همكاري و تلاش آتش نشاني ها موفق به مهار آتش شديم. نماينده عالي مقام دولت در شهرستان بناب تصريح كرد: خوشبختانه اين آتش سوزي تلفات جاني نداشته و فقط مصالح انبار شده از قبيل كاغذ، نئوپان و كارتن از بين رفته است كه شرايط مهار كردن آتش را نيز دشوارتركرده بود.

وي خاطر نشان كرد: آتش نشاني سر موقع به محل رسيده است، اما به دليل شرايط محيطي، رساندن آب به آتش به سختي صورت مي گرفت كه با كمك بيل مكانيكي، ديوارها و موانع از سر راه برداشته شد تا در مهار كردن آتش دشواي كار كمتر شود.وي در پايان با تقدير و تشكر از زحمات نهاد هاي حاضر در محل گفت: از همشهريان محترم تقاضا دارم در استفاده از لوازم گرمايشي و همچنين سيم كشي منزل و محل كار خود دقت و توجه نشان دهند تا با چنين مشكلاتي مواجه نشويم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاوير: قنبر الماسي

 

 به دنبال تصویب شورای اسلامی شهر بناب، ساعت 13 روز چهارشنبه اول دی ماه با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندار بناب مهندس فرج الهی، معاونین و مدیران و پرسنل ستادی شهرداری نادر داوودی به عنوان سرپرست شهرداری بناب معرفی شد در ابتدای این مراسم فرماندار بناب با بر شمردن مسائل مهم شهرداری از تدوین بودجه و تعرفه عوارض محلی به عنوان دو وظیفه مهم شهرداری در پایان سال 96 و تعرفه عوارض محلی را در اولین فرصت خواستار شدند و در ادامه متذکر شدند که نباید هیچ شهروندی در دریافت خدمات مورد نیاز و قانونی خویش از این سازمان ناراضی بیرون برود. به دنبال سخنان فرماندار شهرستان بناب مهندس فرج اللهی، علی اصغر رحیم زاده با بیان تشکر و قدردانی خود و اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه شهرداری اظهار داشت: امیدواریم همه مان در برابر وظیفه ای که بر عهده داریم رو سفید از امتحان مان بیرون بیاییم و بتوانیم رضایت شهروندان عزیز را جلب نماییم و از شما انتظار داریم ضمن همکاری تنگاتنگ با آقای داوودی در به بار نشستن این رضایت مندی تلاش نمایید در پایان این مراسم نادر داوودی سرپرست منتخب شهرداری بناب، در طی سخنانی کوتاه از تعامل آفرینی و ایجاد زمینه های مساعد خدمات رسانی ومدیریت بهینه سازمان در مدت زمانی که به عنوان سرپرست در مجموعه شهرداری انجام وظیفه خواهد کرد یاد کرده و از اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر و فرماندار محترم شهرستان به ایشان و مجموعه شهرداری قدردانی نمود. لازم به ذکر است نادر داوودی پیش از این مسئولیت هایی نظیر: روابط عمومی شهرداری، شهردار شهر قره آغاج، مدیریت مجموعه استخر و سونای شهرداری بناب، معاونت خدمات شهری، معاون اداری مالی شهرداری، سرپرستی حوزه فرهنگی شهرداری بناب و مدیر عامل حمل ونقل و بار مسافر درون شهری بناب را در رزومه مدیریتی خود دارا می باشد.

خبر: مدیریت روابط عمومی شهرداری بناب

 

 

شهرداری بناب به استناد بند یک صورتجلسه مورخه 95/08/25 شورای محترم اسلامی شهر بناب در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در ساختمان

مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق آگهی مزایده عمومی ازتاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان

می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری بناب با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه

95/09/29 در سه پاکت شامل:

( الف- فیش واریزی ب- اسناد مزایده ج- پیشنهاد قیمت) بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز دوشنبه

مورخه 95/09/29 رأس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

1- کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برند مزایده می باشد.

2- قیمت مبنای اجاره ماهانه مبلغ 7.000.000 ریال می باشد.

3- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مذکور به شخص دیگر را نخواهد داشت.

5- سپرده متقاضیان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از آنان به استناد ماده 8 آیین

نامه مالی شهرداریها سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی عقد قرارداد خواهد شد.

6- متقاضیان می بایستی 5درصد قیمت مبناء به مبلغ ( 4.200.000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه

مرکزی بناب با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

7- پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از ( بیمه، دارایی و مالیات) و نیز ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.

 

نوبت چاپ اول:95/09/13

نوبت چاپ دوم:95/09/20

                                                                                             مقصود کفشنوچی- شهردار بناب

 

 

به دنبال ادامه مسیرگشایی خیابان آب به فرهنگیان 4 مالک فردوسی معاون اداری- مالی شهرداری بناب در جریان تخریب و آواربرداری یکی ازاملاک تملک شده واقع در مسیر خیابان آب به فرهنگیان 4 گفت: ما برای رسیدن به افقهای طلایی توسعه شهری همچنان در چندین نقطه شهر از جمله در همین مسیر در حال مسیرگشایی هستیم و به یقین اعلام می کنیم که بزودی با برداشتن 3 ملک باقیمانده در این مسیر ، نسبت به گشایش مسیر خیابان آب به فرهنگیان 4 اقدام خواهیم نمود و کاهش محسوس ترافیک راشاهد خواهیم بود % ن/95/770 

     

خبر: غلامرضا امامعلی زاده

مقصود کفشنوچی شهردار بناب با بیان خبر بالا افزود از آنجایی که یکی از اهداف و سیاست های شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب ایجاد زمینه های مساعد برای زندگی شهری و فراهم سازی رفاه عمومی است که این سیاست رفاهی می تواند در سه بعد کوتاه ،میان مدت و بلند مدت تریف گردد که هر کدام زیر ساخت های ویژه خود را می طلبد لذا در همین راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب برای ایجاد خدمات سریع بانکی و کاملا مدرن و با بهره گیری از تکتولوژی نوین بانکی که در طی سالهای اخیر بنام بانک شهر در پاره ای از شهرهای کشور راه اندازی می شود پس از رای زنی های مداوم و جلب نظر مسئولین مرکزی این بانک،موفق شده زمینه های تاسیس شعبه این بانک را در شهرستان بناب بصورت مشارکتی فراهم آورد که در همین راستا قرار است دو مرکز نت شهر بانک شهر را که در آنها تمامی خدمات بانکی بصورت 24 ساعته از طریق الکترونیکی و بدون نیاز به کاربر انسانی انجام می شود و یک شعبه ی مرکزی شهر با بهره گیری از کاربران انسانی راه اندازی شود که به محض راه اندازی این مراکز بانکی بانک شهر که بصورت مشارکتی مابین شهرداری بناب و بانک شهر صورت گرفته،شاهد صدور کارت های الکترونیکی برای تمامی شهروندانی که قصد استفاده از خدمات این بانک را دارند خواهیم بود که امیدواریم با اسقبال بی نظیر شما شهروندان شریف از این اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر شاهد پیشرفت روز افزون شهر بناب در تمامی عرصه های شهروندی باشیم

خبر:غلامرضا امام علیزاده

 

 

دوشنبه, 24 خرداد 1395 18:29

مقصود کفشنوچی _ شهردار بناب:
شهرداری بناب در فضاهای مدیریت شده تحت عنوان پارک بانوان در حال ((ایجاد زمینه های مساعد حمایتی برای دوچرخه سواری بانوان محترم))می باشد

از آنجایی که یکی از اهداف اصلی شهرداریها توسعه امر ورزش و ایجاد زمینه های سالم شهرنشینی برای اقشار مختلف می باشد و بانوان و جامعه زنان به عنوان بازوان توانمند جوامع بشری در این خصوص از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و می بایستی مکان های سالم ورزشی و تفریحی بر اساس استانداردها،پارامترها و ارزش های اصیل و بنیان مند اسلامی_ایرانی برای این قشر توسط شهرداری ها به عنوان متولیان امور شهری فراهم گردد لذا شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب با نصب العین قرار دادن مراتب بالا و با انگیزه خدمات رسانی مدیریت شده و اصولی برای بانوان محترم شهر،در کنار ایجاد ایستگاههای ورزشی داخل سالن برای بانوان علاقمند،برابر نیازهای فعلی جوامع از یک سو و جایگاه ورزشی دوچرخه در شهرستان بناب با در نظر گرفتن سابقه بسیار دیرین آن از سویی دیگر،طبق برنامه ریزیی که انجام داده و اقداماتی که برای توسعه امر دوچرخه سواری بانوان بعمل آورده و در نظر دارد به سرعت عملیات اجرایی پارک بانوان را که در حدود 10 هکتار در جنب پارک فدک و متصل به پروژه مسیر ارتباطی پارک فدک به ایده باغی،شروع نماید که مقرر است این پارک بصورتی کاملا مدرن و مطابق با اصول شهرسازی معاصر که در آن بتوان تمامی نیازهای تفریحی،ورزشی،فرهنگی بانوان را پاسخ گفت و از سویی دیگر شئونات وزین اسلامی را مد نظر قرار داد،احداث شود که یکی از این نیازهای ورزشی توسعه امر دوچرخه سواری بانوان در یک مکان مدیریت شده،امن،سالم و بدور از دغدغه های اجتماعی حاکم بر محیط های شهری می باشد که مقرر است در این طرح ضمن تعریف مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در داخل پارک مربوطه بطول تقریبی دو کیلومتر ،دوچرخه هایی را از طریق شهرداری تهیه و در قالب ایستگاه های دوچرخه درون پارکی راه اندازی نماید و بانوان محترم علاقمند به دوچرخه سواری،با مراجعه به ایستگاه های مربوطه داخل پارک و دریافت دوچرخه از محل های فوق،در مسیرهای ویژه دوچرخه ایجاد شده در داخل پارک بانوان با فراغت بال و آرامش خاطر به تفریح بپردازند
خبر:غلامرضا امام علیزاده
مدیر روابط عمومی و برنامه ریزی شهرداری بناب

چهارشنبه, 12 خرداد 1395 16:01

 بازدید شهردار بناب جناب آقای دکتر کفشنوچی به همراه معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری از پروژه های عمرانی شهر از جمله اجرای جدول گذاری خرمن کوچه، اجرای طرح شطرنجی میدان باقرآباد، اصلاح پیاده رو و اجرای کفپوش ضلع شرقی خیابان باهنر، اتمام اجرای جوب ورودی خیابان کارگر شمالی و ...

مهندس کیان پور معاون فنی و عمرانی شهرداری بناب در این باره توضیح دادند:  این پروژه به مساحت حدود 1200 متر مربع با هزینه 600.000.000 ریال توسط پیمانکار در حال اجرا می باشد که سعی خواهد شد به جهت رعایت رفاه حال اصناف و کسبه ساکن در کوتاهترین زمان اجرا شده و به پایان برسد.ایشان حفظ نظافت پیاده رو ها، جوبها و همکاری با شهرداری در این زمینه را خواستار شدند.

 

 

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید