امروز: جمعه 15 اسفند 1399 برابر با 05 مارس 2021

بایگانی (920)

بایگانی

آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری

نوبت اول

شهرداری بناب به استناد ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری و در اجرای بند 1 به شماره دبیرخانه 13-97/1/15 مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد جهت احداث کارخانه آسفالت 120 تنی، از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجرای این پروژه به شرح ذیل اقدام نماید . لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که زمین مناسب ( مساحت- موقعیت زمین و معدن) در اختیار داشته و یا توان مالی جهت خرید زمین این پروژه را دارند ، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری و اطلاعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذاری واقع در بالاتر از خیابان امام (ره) - شهرداری مرکزی بناب مراجعه و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04137722010 مدیریت سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.

1- هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.

2-تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک، پایان وقت اداری (ساعت 14/15) روز شنبه مورخه 97/07/28 و محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات ، دبیرخانه شهرداری خواهد بود. 

3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوقالذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.4- به پیشنهادات مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- هزینه آگهی برعهده برنده خواهد بود. 6- زمان بازگشایی پاکت ها در روز دوشنبه به تاریخ 97/07/30 راس ساعت 15 و با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری خواهد بود.

 

ردیف

نام فرصت سرمایه گذاری

روش مشارکت

مساحت زمین و معدن

آورده سرمایه گذار

آورده شهرداری

سپرده فراخوان

1

شناسایی سرمایه گذارانی که می توانند با اعلام آمادگی زمین این طرح بزرگ را تهیه نمایند. توضیحات بیشتر در اسناد فراخوان موجود است.

سهم و درصدی

جمعا حداقل 5 هکتار

قیمت بروز کارشناسی زمین و معدن طرح و ماشین آلات فنی

تجهیزات فنی اصلی کارخانه

67 میلیون تومان

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/11

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/7/18                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   نادر داوودی - شهردار بناب

صفحه4 از66

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید