امروز: جمعه 15 اسفند 1399 برابر با 05 مارس 2021

بایگانی (920)

بایگانی

سه شنبه, 02 مرداد 1397 00:07

آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری

نوشته شده توسط

شهرداری بناب به استناد ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری و در اجرای بند 2 به شماره دبیرخانه 6511- 97/3/13 مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجرای احداث باشگاه اسب سواری و بشرح ذیل از طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توان مالی و سرمایه جهت انجام و اجرای این پروژه را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری و اطلاعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذاری واقع در بالاتر از خیابان امام(ره) - شهرداری مرکزی بناب مراجعه و یا کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 04137722010 مدیریت سرمایه گذاری تماس حاص نمایند.

1- هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است .2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک، پایان وقت اداری (ساعت 12/30) روز پنج شنبه مورخه 97/5/18 و محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات، دبیرخانه شهرداری خواهد بود. 3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به پاکت ها روز یکشنبه بتاریخ 97/5/21 راس ساعت 15 با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری خواهد بود.

تاریخ چاپ: نوبت اول روز دوشنبه 97/5/1 نوبت دوم: روز دوشنبه 97/5/8

 

سپرده فراخوان

آورده سرمایه گذار

آدرس زمین

روش مشارکت

نام فرصت سرمایه گذاری

ردیف

15 میلیون تومان

300 میلیون تومان

دهکده المپیک

B.O.T

احداث باشگاه اسب سواری که توضیحات بیشتر آن در اسناد فراخوان موجود است

1

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                               نادرداوودی -شهردار بناب

صفحه8 از66

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید