امروز: جمعه 14 آذر 1399 برابر با 04 دسامبر 2020

آگهی مزایده زمین دستگاه بازی پارک ملت، وحدت، بانوان

((آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول))

شهرداري بناب به استناد بند 6 صورتجلسه مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد موارد مندرج در جدول ذیل   در پارک های سطح شهر را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یک فصل کاری (از تاریخ تحویل لغایت مورخه 98/07/15) به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه98/03/07 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 98/03/07 راس ساعت 16 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

ردیف

موضوع مزایده

نوع دستگاه بازی قابل نصب

آدرس

مبلغ پایه اجاره بها فصلی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

ترامپولین

پارک بانوان

12،000،000 ریال

12،000،000 ریال

2

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

قلعه بادی

پارک بانوان

12،000،000 ریال

12،000،000 ریال

3

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

استخر توپ

پارک بانوان

12،000،000 ریال

12،000،000 ریال

4

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

ترامپولین

پارک وحدت

20،000،000 ریال

20،000،000 ریال

5

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

قلعه بادی

پارک وحدت

20،000،000 ریال

20،000،000 ریال

6

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

استخر توپ

پارک وحدت

20،000،000 ریال

20،000،000 ریال

7

اجاره فصلی

پیست اسکیت

پارک ملت

اجاره ماهیانه 3،000،000 ریال

3،000،000 ریال

8

غرفه اغذیه و جگرفروشی

-------

پارک ملت

25,000,000ریال

10,000,000 ریال

شرایط:

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت، در معاملات الزامی می باشد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول: 98/02/22

نوبت دوم: 98/02/29

                                                                                                                                                                           تیزپازنیاری- شهردار

1606 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آگهی ها
کد خبر: 1816

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید