امروز: جمعه 03 فروردين 1397 برابر با 23 مارس 2018

موضوعات داغ

روابط عمومی

بسمه تعالی

سال نو می شود ، زمین ، نفسی دوباره می کشد  و گلها لبخند می زنند در این رویش سبز دوباره ، من ... تو... ما... هنوز سرزنده و سلامتیم و به این شکرانه، باید بدانیم سهم ما در شادابی و سرزندگی شهر عزیزمان چقدر است و چگونه می توانیم نقش خود را بهتر ایفا کنیم. تا شهری زیبا و محیطی سرشار از شادابی به همنوعان، همشهریان و فرزندان شهرمان فراهم آوریم. 

                                                                                                                 هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

                                                                                                                     نادر داوودی شهردار بناب

 

شهرداری بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 96/12/06 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده با شرایط زیر از تاریخ 97/01/15 به صورت فعلی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 96/01/08 بصورت سر بسته در سه پاکت شامل: ( الف: فیش واریزی ب: اسناد مزایده ج: پیشنهاد قیمت) بهدبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخه 08/01/97 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

سپرده شرکت در مزایده

مبلغ اجاره بهاء هر غرفه (ریال)

آدرس غرفه

فعالیت مصوبه غرفه

ردیف

10000000 ریال

5000000 ریال برای یک فصل کاری(15/01/97 الی15/07/97)

پارک فدک

غرفه ساندویجی و آبمیوه فروشی

1

2000000 ریال

20000000 ریال برای یک فصل کاری _15/01/97 الی 15/07/97)

پارک وحدت( کوی شهرداری)

غرفه خواربار فروشی و بستنی فروشی

2

2000000 ریال

15000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97)

پارک کوثر

غرفه خواربار فروشی و بستنی فروشی

3

2000000ریال

8000000 ریال برای یک فصل کاری (15/01/97 الی15/07/97)

پارک بانوان(کوی طالقانی)

محل نصب دستگاه ترامبولین و قلعه بادی

4

2000000 ریال

15000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97 )

پارک وحدت (کوی شهرداری)

محل نصب دستگاه ترامبولین و قلع بادی

5

2000000 ریال

10000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97)

پارک کوثر

محل نصب دستگاه ترامبولین و قلعه بادی

6

2000000ریال

هر کدام 20000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97)

پارک ملت

غرفه خواربار فروشی(3 واحد)

7

2000000 ریال

2000000 بصورت ماهیانه حداکثر تا 15/07/97

پارک ملت

پیست اسکیت

8

 

 1) پرداخت مبالغ کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد.

2) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3) متقاضیان می بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4) کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6) پس از اتمام مهلت مقرر هیچگ.نه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

7) به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8)رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملبات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10) در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب بزرگترین گلخانه مکانیزه جنوب استان در هشت سالن با هدف تامین گل های فصلی منطقه و کارگاه تولید قطعات بتنی توسط شهرداری بناب به بهره برداری رسید.

شهرداری بناب برای اجرای این طرح ها 8 میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار هزینه کرده است. نادر داوودی شهردار بناب در آیین افتتاح این طرح ها گفت:گلخانه شهرداری بناب با هدف تولید تمامی نیاز گل های فصلی و درخچه های زینتی و فضای سبز احداث شده که کشت آن از صفر تا صد توسط پرسنل زحمت کش شهرداری در معاونت خدمات شهری و فضای سبز انجام شده است.

رئیس شورای اشسلامی شهر بناب نیز با اشاره به بودجه سال آتی شهرداری بناب در جلسات متعدد بررسی و براساس نیازهای اولویت دار تدوین وتصویب شده است که امیدواریم خدمات مناسبی به شهروندان ارائه دهیم.

عباس ممقانی با تقدیر از شهردار بناب و مجموعه شهرداری در ساماندهی ساختمان شورا ی اسلامی شهر بناب گفت: با توجه به اینکه فضای فیزیکی شورای اسلامی شهر اجازه برگزاری جلسات علنی را نداشت با سامندهی انجام شده از این پس جلسات عادی با حضور مردم به صورت علنی برگزار خواهد شد. وی افزود : شهروندان محترم می توانند از این پس در اوقات اداری با مراجعه به شورای اسلامی شهر با اعضاء شورا دیدار کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر بناب افزود: طبق برنامه زمانبندی شده که از طریق سایت شورا و رسانه ها به اطلاع مردم خواهد رسید اعضای شورا در محل این اداره حاضر و به درخواست های شهروندان پاسخ خواهند داد. عباس ممقانی بنابی همچنین از ارائه عملکرد شورا در حضور خبرنگاران شهرستان خبر داد.

 

 

 

(باسمه تعالی)

فراخوان مسابقه طراحی المان میدان شورای شهر بناب

شهرداری بناب با هدف هویت آفرینی و فراهم سازی زمینه های بصری خلاقانه و بالا بردن سطح کیفی میدان شورا واقع در ورودی شهر بناب (اتوبان بناب به مراغه و بالعکس) در نظر دارد طراحی المان میدان مربوطه را از طریق فراخوان عمومی به مسابقه بگذارد . صاحبان فن و تخصص می توانند بادر نظر گرفتن شرایط مندرج در فراخوان حاضر نسبت به طراحی المان مربوطه اقدام نمایند.

اهداف طرح:
افزایش کیفیت فضای شهری با در نظر گرفتن چشم اندازهای پیاده و سواره در محورهای ارتباطی میدان
رویکرد:
_
توجه به عنوان و نام میدان توجه به ساختارهای بومی،محیطی و هویت گرایی بومی
_
توجه به موقعیت مکانی طرح در طراحی ارتفاع المان
_
توجه به اصل دید در شب و نورپردازی فنی اثر
مهلت ارائه آثار:3۰/1/۹7
مدارک مورد نیاز:
۱- مدارک مورد نیاز باید با استفاده از نقشه ها، رنگ ها، تصاویر سه بعدی رایانه ای، یا هر روش دیگری باشد که به معرفی یادمان و محوطه میدان و ارتباط آن با زمینه و بستر طرح بپردازد.
۲- ارائه حداکثر ۲ پوستر در ابعاد ۷۰*۱۰۰سانتی متر حاوی همه نقشه ها، عکس ها و توضیحات لازم
۳- عکس ها از زوایای مختلف طرح ۳ بعدی ( نمای روبرو، پشت، جانبی، دید منظرو پرنده در شب و روز) باشند، به نحوی که تمام ابعاد و زوایای اثر، رنگ و بافت آنها قابل مشاهده باشد.
۴-دیتایل اجرایی و برآورد هزینه به صورت نقشه های فاز ۲ و ارائه متریال ها در حداکثر ۴ پوستر جداگانه
۵ -CD حاوی پوسترها با فرمت jpeg و۲۰۰ Resolation
۶-کلیه مدارک فوق در پاکت سربسته به آدرس دبیرخانه ارسال می گردد.
توضیحات مهم
_
روی هیچ کدام از پوسترهای مسابقه نام ، لگو، آرم و طرح ذکر نشود. نام پروژه ، نام طراح ، نشانی، شماره تلفن و دورنگار فقط روی پاکت نوشته شود.
- درمرحله اول به هیچ وجه ارسال ماکت صورت نگیرد.
- طراح هایی که شرایط فوق را رعایت نکرده باشند از ورود به مرحله داوری محروم می مانند.
_
مدارک ارسالی به دبیرخانه فراخوان، عودت داده نخواهد شد
مراحل داوری
مسابقه به صورت دو مرحله ای صورت خواهد گرفت
مرحله اول داوری:
در داوری مرحله اول ، اعضای هیات داوران از بین طرح های رسیده که مطابق شرایط اعلام شده ،آثار خود را به دبیرخانه فراخوان ارسال نموده اند، ۶ طرح را به عنوان طرح های برگزیده ، طی بیانیه ای اعلام عمومی می نمایند و سپس صاحبان این طرح ها، می بایست طی مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام اسامی ، اطلاعات تکمیلی و ماکت و طرح نهایی و تکمیل شده خود را به دبیرخانه فراخوان ارائه نمایند.
در صورت صلاحدید اعضای هیئت داوران ، صاحبان 6 طرح برگزیده مکلف به انجام اصلاحات خواسته شده در طرح خود می باشند.
ماکت می بایست در مقیاس یک پنجاهم ارائه شود.
بدیهی است آثاری که ماکت آن از اجرای مطلوبی برخوردار نباشد و یا اصلاحات اعلام شده از سوی هیات داوران را اعمال ننمایند، از ورود به بخش نهایی داوری باز می مانند.

مرحله دوم داوری(مرحله نهایی):
در مرحله دوم داوری، هیات داوران از مرحله ۶ طرح برگزیده مرحله اول،که ماکت خود را در زمان مقرر با اجرای مطلوب به دبیرخانه فراخوان ارسال کرده اند، ۳ طرح را بعنوان طرح های برگزیده رتبه اول تا سوم، تعیین و طی بیانیه ای اعلام عمومی می نمایند.
اجرای طرح های برگزیده :
اجرای طرح برگزیده منحصرا بر عهده هنرمند طراح اثر و با نظارت بر کیفیت هنری و زیبایی شناسی اجرای اثر خواهد بود.
معیارهای داوری
_
قابلیت اجرایی پروژه
_
طرح پیشنهادی باید از ویژگی های اجرایی برخوردار و از لحاظ فنی و زیست محیطی قابل توجیه باشد
_
خلاقیت و نوآوری در طراحی
_
توجه به اقلیم ، فرهنگ و معماری بومی منطقه

اعضای داوران :

متعاقبا در همین سایت اعلام می شود.
جوایز:

نفر اول: لوح سپاس دبیرخانه و جایزه نقدی 30000000 ریال ( سی میلیون ریال)

نفر دوم: لوح سپاس دبیرخانه و جایزه نقدی 20000000 ریال (بیست میلیون ریال)    نفر سوم: لوح سپاس و جایزه نقدی 10000000 ریال (ده میلیون ریال)

آدرس دبیرخانه:
استان آذربایجان شرقی ، شهرستان بناب، شهر بناب، خیابان امام، عمارت شهرداری، مدیریت روابط عمومی شهرداری بناب

ارتباط با ما :

04137722010-04137720028-09901305130

مدیریت روابط عمومی شهرداری

 

باسمه تعالی

 

فرم شرکت درمسابقه طراحی المان میدان شورا

 

اینجانب                                     فرزند                         به شماره ملی                                           ساکن                                           متولد                             دارای مدرک تحصیلی                           در رشته                                                 از دانشگاه                                                       آمادگی خود را جهت شرکت در مسابقه طراحی المان میدان شورا با مد نظر قرار دادن موارد مندرج در فراخوان مسابقه اعلام می دارم .

 

ضمنا خلاصه ای از از عناوین رزومه کاری اینجانب به شرح ذیل می باشد:

 

آدرس:

 

تلفن :                                                                                                                                        

 

 نام و نام خانوادگی - امضا

 

 

شهرداری بناب به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 96/09/08 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در ساختمان مرکزی رابرابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 96/12/16 در سه پاکت شامل:( الف- فیش واریزی ب- اسناد مزایده چ- پیشنهاد قیمت) بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخه 96/12/16 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

1- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد.

2- قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 7000000 ریال می باشد.

3- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مذکور را به شخص دیگری نخواهد داشت.

5- سپرده متقاضیان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از آنان به استناد ماده8 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی عقد قرارداد خواهد شد.

6- متقاضیان می بایستی مبلغ( 8000000 ریال) را بعنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

7- پرداخت مبالغ کلیه کسور قانونی اعم از ( بیمه، دارایی، مالیات و ...) برعهده برنده مزایده می باشد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

10- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل می گردد.

12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:96/11/30 نوبت چاپ دوم 96/12/07                                            

                                                                                                                                                                                                         نادر داوودی- شهردار بناب

صفحه1 از4

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت