امروز: پنج شنبه 31 مرداد 1398 برابر با 22 آگوست 2019

موضوعات داغ

روابط عمومی

دعوت از عموم برادران و خواهران عزیز
 
همایش بزرگ صیانت از حریم خانواده
و جشن بزرگ رضوی با حضور خادمان محترم و پرچم متبرک آستان قدس رضوی
 
 مولودی خوانی/سخنرانینمایش طنز/مسابقه های متنوع/ قرعه کشی عمومی برای حاضران در مراسم با جوایزی رنگارنگ و متنوع ویژه ی برندگان گرامی/برنامه های متنوع مذهبی، فرهنگی، هنری، ادبی و ....
 
زمان:
 
روز پنج شنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۲۱/۳۰
 
مکان:
 
پارک فدک شهرستان بناب
مراسم جشن باشکوه پهلوانی
 
 با هنرنمایی پهلوانان باشگاه باستانی کاران شهرداری بناب
و صدای دلنواز مرشد محمد عابدینی
 
زمان:
روز پنج شنبه ۹۸/۴/۶ ساعت ۲۱
 
مکان:
بناب، پارک فدک، جنب نگهبانی پارک
 
فرمانداری _ اداره فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب - اداره ورزش و جوانان - فرماندهی انتظامی _ هیئت ورزش زورخانه ایی و پهلوانی شهرستان بناب

                      

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول))

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/27 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/09 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/09 راس ساعت 16 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد .%

ردیف

موضوع مزایده

آدرس محل

مبلغ پایه اجاره ماهیانه(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

غرفه انتشارات(انجام امورات چاپ،کپی،تایپ و . . . )

مقابل ساختمان مرکزی

3،000،000

3،000،000

1)كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

2) قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 3،000،000 ریال می باشد.

3)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

4) برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مذکور را به شخص دیگر نخواهد داشت.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6) متقاضيان مي بايستي مبلغ (3.000.000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

7)پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه،دارایی،مالیات و . . .) برعهده برنده مزایده می باشد.

8)رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

10) به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/03/22

نوبت چاپ دوم: 98/03/29

                                                                                                    تیزپازنیاری- شهردار

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی: امامعلیزاده                   رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان

               

کارشناس حقوقی:فریدونیان                                                           امورقراردادها

دعوت از عموم برادران و خواهران روزه دار ولایت مدار
 
راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس
 
زمان:
روز جمعه ۹۸/۳/۱۰ ساعت ۱۱/۳۰
 
محل شروع:
مقابل مصلای اعظم شهرستان
 
 
 
 
 اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری بناب
 
 
 
 
 
 
 
جلسه توجیحی درآ مد اصناف نوسازی با حضور کار شناسان منطقه 8شهرداری مهندس محمد خانی مسول نوسازی
 و مهندس حسینلو مدیر در آمد شرکت واحد شهرداری تبریز و اعضای واحد در آمددر حال برگزای می باشد
پروژه ساماندهی تبلیغات محیطی شهر که از سال گذشته، با حضور شرکت تبلیغاتی سارین به عنوان سرمایه گذار برای نصب سازه های به روز تبلیغاتی در سطح شهر و ورودی های آن و احداث سرویس های بهداشتی و نمازخانه در میادین ورودی طی فراخوان و آگهی عمومی به بخش خصوصی واگذار شده بود و کارهای اجرایی آن از اواخر سال ۹۷ شروع شده بود صبح گاه امروز طی جلسه ای که با حضور مهندس تیزپاز نیاری شهردار، هیات مدیره شرکت تبلیغاتی سارین به عنوان سرمایه گذاران طرح و کارشناسان شهرداری در محل دفتر شهردار ترتیب یافته بود روند اجرای پروژه و پیشرفت آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت سرمایه گذار در ارع وقت در عمل به تعهدات خویش و اتمام به موقع آن جدیت کافی و ملموس را از خود نشان دهد.
 
 
 
اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری بناب
 
 
 
صفحه1 از17

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت