امروز: پنج شنبه 03 مهر 1399 برابر با 24 سبتامبر 2020

معاونت خدمات شهری (89)

معاونت خدمات شهری

عادل محبعلی زاده

 سر پرست معاونت خدمات شهري
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، مهندس محمود پیغامی معاونت خدمات شهری شهرداری بناب، در این خصوص گفت: جهت بازگشایی معابر اصلی و فرعی و مسیرهای پرتردد و در راستای تسهیل عبور و مرور شهروندان عزیز, نمک پاشی معابر و خیابان های سطح شهر دیروز از ساعات اولیه بارش برف توسط پرسنل زحمتکش معاونت خدمات شهری انجام شد.

 

شهروندان گرامی همانطوریکه مستحضرید شهرداری ها در فصل زمستان و در ایام برفی برای مقابله با برف و یخبندان خیابان ها و معابر عمومی به نمک پاشی روی می آورد.
اما نمک پاشی در فضاهای سبز و مجاورت درختان به هیچ عنوان صحیح نیست چون باعث شوری آب، تغییر ترکیب آب های سطحی و زیرزمینی، تخریب بافت خاک و فرسودگی آسفالت و تخریب سنگفرش معابر، فرسایش تایر خودروها و ایجاد مشکلات بسیار برای زیستمندان می شود

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب سامانه و اپلیکیشن چشم شهروند یکی از راه های ارتباطی شهروندان بناب بامرکز 137 شهرداری بناب به صورت رسمی راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، محمود پیغامی معاونت خدمات شهری بناب گفت: از ساعات اولیه صبح امروز شهرداری بناب اولین کامیون نمک و شن خود را به شهرک ولیعصر عج (ساری داغ) اعزام کرد و خیابان های اصلی این شهرک در همان ساعات اولیه برف روبی و نمک پاشی شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، مدیریت خدمات شهر شهرداری صبح امروز همزمان با بارش شدید برف در سطح شهر کا نمک پاشی و برف روبی معابر و خیابان های سطح شهر بناب را انجام داد تا مردم بتوانند با راحتی عبور مرور روزانه خود را انجام دهند.

گزارش تصویری؛

 

انتهای گزارش/ داود زیبایی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، محمود پیغامی معاون خدمات شهری شهرداری بناب با بیان اینکه پرسنل زحمتکش شهرداری بناب از عصر دیروز تا به الان در حال عملیات برف روبی و نمک پاشی هستند، گفت: این کار با هدف  تسهیل عبور و مرور شهروندان عزیز تا صبح امروز انجام شد تا شاهد آسایش مردم عزیز شهرمان باشیم.

 

انتهای گزارش/ داود زیبائی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب، صبح امروز همزمان با اولین بارش برف زمستانی در شهرستان بناب، پرسنل مدیریت خدمات شهری شهرداری بناب از اولین ساعت اولیه بامداد با برف روبی پیاده روها و شن ریزی و نمک پاشی خیابان های اصلی و فرعی شهری زمینه را جهت فعالیت روزانه همشخریان مهیا کردند.

گزارش تصویری؛

 

انتهای گزارش/ داود زیبائی

 به استناد بند 6 مصوبه  مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه  انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/06/09 به صورت سربسته در سه پاک شامل (الف- فیش واریزی ب- اسناد مزایده-ج- پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت کنند. پیشنهادات رسیده روز شنبه مورخه 98/06/09 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد.موضوع مزایده: غرفه انتشارات ( انجام امورات چاپ، کپی و تایپ)/ آدرس: مقابل ساختمان مرکزی/ مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)  3/000/000 مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال) 5/000/000 

قوانین

1- کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد
2- قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال است
3- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4- برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مزکور به شخص دیگر را نخواهد داشت.
5-سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد خواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- متقاضیان می بایستی مبلغ (5/000/000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.
7- پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه، دارایی، مالیات و ...) بر عهده برنده مزایده است.
8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان الزامی می باشد.
9- پس از اتمام مهلت مقرره هیچ گونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد
10- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- در صورت مشاهده هر گونه تبانی مزایده باطل اعلام میگردد.
12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 98/03/19 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد میدان دوآب شهرداری بناب را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ  تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 راس ساعت 14 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره بهای سالیانه 

مبلغ  سپرده شرکت در مزایده

مدت قرارداد

میدان دوآب شهرداری بناب

14,000,000,000 ریال

900,000,000 ریال

یکسال شمسی

1)پرداخت مبالغ كليه كسورات قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)قیمت پایه اجاره سالیانه میدان دواب 14,000,000,000 ریال می باشد.

4)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده به شماره حساب 3100003221003 (حساب سپرده شهرداري) نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

5)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

6) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

7)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

8)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

9) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/28

نوبت چاپ دوم:98/04/04           

                                                                                                                                                                                                تیزپاز نیاری شهردار

رئیس اداره مالی و ذیحسابی : درخشان           مسئول املاک: مجتبی وقاری          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                         

 کارشناس حقوقی: فریدونیان                         کارشناس خدمات:صادقی                  امورقراردادها پیغامی 

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/09 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/09 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

نوع دستگاه

محل فعالیت

مبلغ اجاره ماهیانه (ریال)

مدت اجاره

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه خواربارفروشی شماره 1

میدان امام علی(ع)(ضلع شرقی میدان)

42،000،000

یکسال شمسی

40،000،000 ریال

2

غرفه خواربارفروشی شماره 2

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 1

38،000،000

یکسال شمسی

35،000،000 ریال

3

غرفه خواربارفروشی شماره 3

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 2

33،000،000

یکسال شمسی

30،000،000 ریال

4

غرفه خواربارفروشی

میدان امام علی(ع)(ضلع غربی میدان) جنب امور آب

25،000،000

یکسال شمسی

25،000،000 ریال

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را برابر جدول فوق به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7) به پيشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/22

نوبت چاپ دوم:98/03/29            

                                   تیزپاز نیاری- شهردار

   رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان                                          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                        

      کارشناس حقوقی: فریدونیان                       کارشناس خدمات:صادقی                           امورقراردادها

صفحه2 از7

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید