چاپ این صفحه

دومين جلسه معاينه فني خودرو شهرستان بناب

دوشنبه, 06 دی 1395 16:33 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

تاريخچه ستاد معاينه فني خودرو

از روزي كه چرخ هاي اتومبيل روي خيابان هاي شهرها به حركت در آمدند معايب و محاسن آنها نيز زير نگاه تيزبين متخصصان مختلف به نقد كشيده شد. يكي از عمده ترين مشكلاتي كه با ظهور اتومبيل پديدار گرديد مسئله ايمني و تبعات زيست محيطي اتومبيل است. ايمني يك ضرورت است كه تا آخرين روز حيات يك خودرو بايد وچود داشته باشد. در اين ميان بروز ميزان ايمني خودروها به صورت دوره اي وادار نمود كه در اين راستا معاينه فني به عنوان مجموعه اي از قوانين، آزمون ها و روشهاي اجرايي با استفاده از تجهيزات خاص براي هر آزمون معرفي گرديد. بر اين اساس وظيفه تشكيل ستاد معاينه فني خودرو در شهرها به عنوان تشكلاتي متمركز براي برنامه ريزي، هدايت، نظارت و كنترل فعاليت مراكز معاينه فني خودرو و مراكز معاينه فني مجاز بر عهده شهرداري ها مي باشد.

ازاين رو دومين جلسه معاينه فني خودرو شهرستان بناب با حضور اعضاي جلسه مركب از آقايان عزتي رئيس راهنمايي و رانندگي بناب، داوودي سرپرست شهرداري بناب، مهندس لطيفي رئيس محيط زيست بناب، حميد بالغ نماينده فرمانداري و عيسي اكبرپور دبير ستاد معاينه فني خودرو در مورخه 95/10/6 رأس ساعت 10 صبح در دبيرخانه ستاد معاينه فني خودرو تشكيل گرديد و مشكلات مراكز معاينه فني خودرو مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم حهت نظارت بر چگونگي عملكردها و نحوه ارائه خدمات اين مراكز اتخاذ گرديد.

 

1528 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 14 تیر 1396 08:28