امروز: جمعه 15 اسفند 1399 برابر با 05 مارس 2021

آگهی مزایده (مرحله اول نوبت اول) غرفه انتشارات شهرداری

دوشنبه, 22 آذر 1395 19:19 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

 

شهرداری بناب به استناد بند یک صورتجلسه مورخه 95/08/25 شورای محترم اسلامی شهر بناب در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در ساختمان

مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق آگهی مزایده عمومی ازتاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان

می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری بناب با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه

95/09/29 در سه پاکت شامل:

( الف- فیش واریزی ب- اسناد مزایده ج- پیشنهاد قیمت) بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز دوشنبه

مورخه 95/09/29 رأس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

1- کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برند مزایده می باشد.

2- قیمت مبنای اجاره ماهانه مبلغ 7.000.000 ریال می باشد.

3- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مذکور به شخص دیگر را نخواهد داشت.

5- سپرده متقاضیان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از آنان به استناد ماده 8 آیین

نامه مالی شهرداریها سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی عقد قرارداد خواهد شد.

6- متقاضیان می بایستی 5درصد قیمت مبناء به مبلغ ( 4.200.000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه

مرکزی بناب با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

7- پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از ( بیمه، دارایی و مالیات) و نیز ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.

 

نوبت چاپ اول:95/09/13

نوبت چاپ دوم:95/09/20

                                                                                             مقصود کفشنوچی- شهردار بناب

 

 

2634 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 28 آذر 1395 08:16

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید