امروز: سه شنبه 14 مرداد 1399 برابر با 04 آگوست 2020

آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول - غرفه انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی

  • دوشنبه, 03 تیر 1398
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط

                      

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول))

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/27 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/09 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/09 راس ساعت 16 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد .%

ردیف

موضوع مزایده

آدرس محل

مبلغ پایه اجاره ماهیانه(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

غرفه انتشارات(انجام امورات چاپ،کپی،تایپ و . . . )

مقابل ساختمان مرکزی

3،000،000

3،000،000

1)كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

2) قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 3،000،000 ریال می باشد.

3)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

4) برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مذکور را به شخص دیگر نخواهد داشت.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6) متقاضيان مي بايستي مبلغ (3.000.000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

7)پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه،دارایی،مالیات و . . .) برعهده برنده مزایده می باشد.

8)رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

10) به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/03/22

نوبت چاپ دوم: 98/03/29

                                                                                                    تیزپازنیاری- شهردار

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی: امامعلیزاده                   رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان

               

کارشناس حقوقی:فریدونیان                                                           امورقراردادها

965 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در روابط عمومی
کد خبر: 1838

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید